Πρόσκληση – Ενημέρωση παραγωγών για συμμετοχή στην νέα Λαϊκή Αγορά Πρέβεζας


Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε Πρέβεζας -Τμήμα Εμπορίου Τουρισμού ενημερώνει τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην νέα Λαϊκή Αγορά Πρέβεζας (κάθε Σάββατο) ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4497/2017, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας στο Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού (Σπηλιάδου 8 – Πρέβεζα).Η ανωτέρω αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στον Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος μόνιμης κατοικίας υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση του παραγωγού στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 15/09/2021 έως και Τρίτη 05/10/2021.
-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση (Συνημμένο Υπόδειγμα).
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των εγγεγραμμένων σελίδων της άδειας του πωλητή λαϊκών αγορών.
  ΠΡΟΣ : Πωλητές Παραγωγούς Λαϊκών Αγορών
 4. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο παραγωγός πωλητής λαϊκών αγορών δηλώνει υπεύθυνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν την βαθμολογία του (Συνημμένο υπόδειγμα).
  Αν υπάρχουν παραγωγοί πωλητές που διεκδικούν θέση στην ίδια λαϊκή αγορά και δεν μπορεί να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, τότε προκρίνεται αυτός που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης όπως ορίζεται στο άρθρο 33 και το Παράρτημα Γ΄ νόμου 4497/2017.
  Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των παραγωγών πωλητών προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:
 5. Έλλειψη παραβατικότητας.
 6. Εντοπιότητα.
 7. Ηλικία δικαιούχου.
 8. Παλαιότητα άδειας.
  Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
  Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων,όπως διαμορφώνεται, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του παραγωγού στο φορέα λειτουργίας ή στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους, κατά περίπτωση (ηλικία, παλαιότητα άδειας κ.λπ.).
  Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας, κατά μήνα και έτος και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των προς πλήρωση θέσεων, κατά μήνα και έτος.
  Αν η άδεια μεταβιβάσθηκε στον δικαιούχο, ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία μεταβίβασης. Μπορεί για το κριτήριο αυτό να αποδίδονται μόρια με τη μορφή δεκαδικού αριθμού, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
  Όσον αφορά το κριτήριο της έλλειψης παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης του παραγωγού στο φορέα λειτουργίας ή στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί κατά της απόφασης επιβολής κύρωσης προσφυγή λαμβάνεται υπόψη, μόνο αν έχει εκδοθεί
  απόφαση επί της υποβληθείσας προσφυγής.
  Ακολουθεί ο πίνακας θέσεων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών στη νεοϊδρυθείσα Λαϊκή Αγορά Πρέβεζας ανά πωλούμενο είδος:
  -ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
  ΣΤΗΝ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Κάθε Σάββατο)
  Πωλούμενο είδος -Αριθμός Θέσεων:
  -Οπωροκηπευτικά 13
  -Ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια 1
  -Ελαιόλαδο συσκευασμένο όπως ορίζεταιΣτον Κανονισμό 29/2012 και την 323902/18.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2026) 1
  -Μέλι τυποποιημένο 2
  -Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας 2
  -Οπωροκηπευτικά βιολογικής παραγωγής 2

πηγη: Δημοτική ραδιοφωνία Πρέβεζας

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.