Η «ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΔΟΜΠΟΛΗ

Οι σύγχρονες πόλεις αναπτύσσονται σε επαφή και διαβούλευση με την κοινωνία

«Μία ακόμα απόδειξη ότι οι έννοιες της διαβούλευσης, του διαλόγου και της σύνθεσης απόψεων δεν υπάρχουν στο λεξικό της σημερινής δημοτικής αρχής αποτελούν οι αποφάσεις που έλαβε στην τελευταία της συνεδρίαση η οικονομική επιτροπή του δήμου Ιωαννιτών τόσο για την αξιοποίηση του Πάρκου Πυρσινέλλα, όσο και για αυτή του παλιού πανεπιστημίου επί της οδού Δομπόλη».

Αυτό τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα ο επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα», Θωμάς Μπέγκας, μαζί με τον δημοτικό σύμβουλο, Γιάννη Λιόντο, και το μέλος της παράταξης, Έλενα Σιόντη, οι οποίοι παρουσίασαν την πρόταση της «Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα» για το κτίριο του παλιού Πανεπιστημίου.

Ενότητα πολιτών: ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Δόμπολη)

Η προσέγγισή μας ως προς το παλιό Πανεπιστήμιο, έχει ως αφετηρία την αναγνώριση της αξίας του κτιρίου καθώς και τη διερεύνηση της σημασίας του από πολεοδομική σκοπιά, με στόχο την καθιέρωση μιας πολιτιστικής ταυτότητας στη συλλογική μνήμη των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, με έντονο κοινωνικό προσανατολισμό. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να καθορίσει το όραμα της για τον πολιτισμό στην περιοχή αρμοδιότητάς της και να το εντάξει στον ευρύτερο στρατηγικό προγραμματισμό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη, πρέπει πλέον να περιλαμβάνει: 

1. την αξιολόγηση και αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού αποθέματος που συμβάλλει  στις αναπτυξιακές προοπτικές που διανοίγονται με την οικονομία του πολιτισμού και τις χρηματοδοτήσεις που την συνοδεύουν  

2.  την αξιολόγηση και προώθηση  της τοπικής πνευματικής κληρονομιάς, της καλλιτεχνικής παραγωγής, όπως και των τοπικών νέων ιδεών για την διαχείριση του δημόσιου χώρου.

 Η υπόθεση του κτιρίου του παλιού Πανεπιστημίου δεν μπορεί να ιδωθεί απομονωμένα από  τις αρχές ίδρυσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Κάτω από την νέα κοινή στέγη του συγκροτήματος της «Δόμπολη» είναι εφικτή η δημιουργία ενός σύγχρονου δυναμικού οργανισμού (σε συνεργασία με τους φορείς που θα συστεγαστούν)  που θα προσφέρει δυνατότητες τόσο για την περαιτέρω προαγωγή και προώθηση της αυτόνομης δράσης του κάθε φορέα, όσο και, ίσως αυτό είναι ακόμα σημαντικότερο, την ανάπτυξη νέων συνεργιών, με την επιπλέον προοπτική να δημιουργηθούν  θέσεις εργασίας μακροπρόθεσμα  και μεσοπρόθεσμα. Στη βάση των πλέον βέλτιστων διεθνών πρακτικών, έχει αποδειχθεί ότι η συνένωση των δυνάμεων των επιμέρους φορέων αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος, που ενισχύει την εν γένει βιωσιμότητά τους, αλλά και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Το κτήριο του παλαιού πανεπιστημίου με τον βαρύνοντα συμβολισμό του, εμβαδού άνω των 6.000 τμ. ανεπτυγμένο σε ισόγειο και τέσσερις ορόφους, αποτελεί ίσως μία ιδανική ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός κοινωνικού διαλόγου για την διαμόρφωση των ιδανικών μελλοντικών χρήσεων, με την μέγιστη δυνατή κοινωνική συμμετοχή που αποτελεί και τον θεμέλιο λίθο του πολιτισμού. 

Ως αρχή του διαλόγου καταθέτουμε τις προτάσεις μας κατανεμημένες σε τρεις άξονες που διαμορφώνουν ένα ασφαλές πεδίο δράσης:

 1. Χωροταξικό πλαίσιο και συμβολισμός του κτιρίου
 2. Ενδεικτικές προτεινόμενες χρήσεις
 3. Διαχειριστικές στρατηγικές κατευθύνσεις 

1. Χωροταξία – Χωρικές ποιότητες κτιρίου

 • Θέση στις παρυφές του πυκνού αστικού ιστού

Η στρατηγική θέση του οικοπέδου, επί του ορίου μετάβασης από τον πυκνό αστικό ιστό στο μεικτό οικιστικό – αγροτικό περιβάλλον, θέτει τους προβληματισμούς ως προς τη σημασία της μελλοντικής αξιοποίησης μέσα από πολεοδομικό και τοπιακό πρίσμα. Η κλίμακα του κτιρίου από την αρχική ακόμα μορφή του, σε συνδυασμό με την γειτνίαση με τον δασωμένο λόφο της Περιβλέπτου, μπορεί να θέσει τις προδιαγραφές για τη δημιουργία ενός νέου δημόσιου χώρου με αναφορά σε ευρύτερο κοινό. Επιπρόσθετα, λόγω θέσης, έχει τη δυναμική να αποτελέσει ένα τοπόσημο για επισκέπτες, ένα νέο σημείο αναφοράς στον αστικό ιστό, ως ένα πετυχημένο, σύγχρονο παράδειγμα αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίου.

 • Τοπογραφικό υπόβαθρο / περιβάλλων χώρος

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες παρεμβάσεων μεγαλύτερης κλίμακας περιμετρικά του οικοπέδου, σε συνδυασμό με το τοπογραφικό υπόβαθρο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

 • Κυκλοφοριακός φόρτος / εξυπηρέτηση στάθμευσης

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο χειρισμός του κυκλοφοριακού φόρτου, που θα προκύψει από την αξιοποίηση του κτιρίου, καθώς και η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου. Οι ανάγκες σε στάθμευση αποτελούν βασική παράμετρο για τη διερεύνηση νέων χρήσεων, καθώς η συσσώρευση εξυπηρετήσεων θα έχει ισχυρό αντίκτυπο σε μια περιοχή μεγάλης ακτίνας γύρω από τη Δόμπολη.

 • Συμβολισμός

Το κτίριο ως τοπόσημο στη συλλογική μνήμη, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την αντίστοιχη βαρύτητα και με επιλεκτική διατήρηση του υπάρχοντος κελύφους

 • Δημιουργία ζωντανού κυττάρου όλες τις ώρες της ημέρας

Η προσέγγισή μας βασίζεται στην κεντρική ιδέα της αξιοποίησης του κτιρίου όχι ως αποστειρωμένου δοχείου χρήσεων, αλλά ως ενός νέου πυρήνα αστικών εξυπηρετήσεων, που θα καλύπτουν διαφορετικές κοινωνικές, ηλικιακές και επαγγελματικές ομάδες, σε ποικίλες πυκνότητες κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας και της εβδομάδας. Ο στόχος είναι να αποκτήσει το παλιό Πανεπιστήμιο έναν ενεργό ρόλο στην αστική ζωή της πόλης και όχι να λειτουργεί ως δημόσια υπηρεσία, 5 μέρες την εβδομάδα, 7-3 το μεσημέρι και μετά να νεκρώνεται.

 • Κτιριολογική προσέγγιση με ανάδειξη του μοντερνισμού

Το κτιριακό απόθεμα “κουβαλάει” τη δική του ιστορία, μέσω παρεμβάσεων, διευρύνσεων και προσθηκών. Θεωρούμε ενδιαφέρουσα μια προσέγγιση που θα αναδείξει τον αρχικό χαρακτήρα του κτιρίου, με όλες τις εφαρμογές των αρχών του κινήματος του μοντερνισμού, όπως σχεδιάστηκε. Η αναγνώριση της σπουδαιότητας των κτιρίων του αρχιτεκτονικού ρεύματος του Μοντέρνου κινήματος, αποτελεί το πρώτο βήμα προς την κατοχύρωση πολιτιστικής ταυτότητας του κτιρίου, αναδεικνύοντας μια ιστορική περίοδο από την οποία ελάχιστα έργα αυτής της κλίμακας συναντώνται στην Ήπειρο, όπως το Αρχαιολογικό μουσείο και η Όαση, ενώ πάντα η κατεδάφιση του Ξενία, θα αποτελεί μια μαύρη σελίδα στην πολιτιστική κληρονομιά των Ιωαννίνων.

 • Επιλεκτική διατήρηση κτιρίου με ελάφρυνση φορέα

Η πρόταση που θα αφορά στο κτίριο ως στατικό φορέα, θα αντιμετωπίσει κατά πάσα πιθανότητα αρκετά εμπόδια, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί αυστηρότερες προδιαγραφές. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιλεκτική διατήρηση τμημάτων του κτιρίου, σε μια κατεύθυνση ανάδειξης της αρχικής ογκοπλασίας, αφαιρώντας όγκους που προστέθηκαν μεταγενέστερα στο κτίριο, θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομικότερη υλοποίηση των επεμβάσεων από άποψη στατικής επάρκειας.

2. Χρήσεις – Κτιριολογικό πρόγραμμα

Η πρότασή μας ως προς τις νέες χρήσεις κινείται σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο μικτών χρήσεων, mixed use σύμφωνα με την πολεοδομική ορολογία,  με αξιοποίηση του κτιρίου ως ενός πυκνωτή δραστηριοτήτων, που θα απευθύνεται σε τοπικό, αλλά και υπερτοπικό κοινό, εξασφαλίζοντας τη δυναμική ένταξή του στην καθημερινότητα της πόλης. Η κεντρική ιδέα αντιμετωπίζει το κτίριο του Παλιού Πανεπιστημίου ως έναν χώρο συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης του πολιτισμού με την εκπαίδευση, έναν πυρήνα καινοτομίας και δημιουργικής ιστορικής εξέλιξης

Οι προτεινόμενες χρήσεις, ομαδοποιημένες βάσει του φορέα που εμπλέκεται σε αυτές είναι οι εξής:

Συμμετοχή του Δήμου:

 • Προτείνουμε τη μεταφορά του ΔΗΠΕΘΙ μαζί με το βεστιάριο και τους διοικητικούς χώρους του.

Η ανάγκη της πόλης για έναν θεατρικό χώρο με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές είναι αδιαμφισβήτητη. Η κτιριακή υποδομή του παλιού πανεπιστημίου αξίζει να διερευνηθεί ως προς τη μεταφορά του ΔΗΠΕΘΙ ως χώρου εκδηλώσεων αλλά και ως χώρων διοίκησης και εκθετηρίου του βεστιαρίου. Η συγκεκριμένη χρήση θα συμβάλλει στην επέκταση της ζωής του κτιρίου σε βραδινές ώρες, αλλά και στα Σαββατοκύριακα και θα δημιουργήσει έναν δεύτερο πόλο πολιτισμού, σε συνδυασμό με το υπάρχον Πνευματικό Κέντρο, που καλύπτει κυρίως μουσικές δραστηριότητες. 

 • Δημοτική Πινακοθήκη – Γλυπτοθήκη

Επίσης προτείνουμε τη μεταφορά της Δημοτικής Πινακοθήκης, με σκοπό την ανάδειξη του υπάρχοντος καλλιτεχνικού αποθέματος και τον εμπλουτισμό του, με τον κατάλληλο μουσειολογικό σχεδιασμό και επιμέλεια. Παράλληλα, ο υπαίθριος και ο  ημιυπαίθριος χώρος του κτιρίου, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως το ιδανικό υπόβαθρο για μια γλυπτοθήκη, στα πρότυπα σύγχρονων μουσείων διεθνώς.

 • Επιπρόσθετα μπορεί να προβλεφθεί ένας εξαιρετικός χώρος εστίασης, συσχετισμένος με τη θέα, με τη λογική των αντίστοιχων παραδειγμάτων από σύγχρονα κέντρα πολιτισμού, όπως ο Φάρος του Κέντρου πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Η ανάδειξη του εμβληματικού κτιρίου σε ευρύτερο κοινό, καθώς και η λειτουργία του καφέ μπορεί να αποτελέσει αυτόνομο πόλο έλξης επισκεπτών.

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου

 • Προτείνεται η δημιουργία antennas των τεσσάρων Μουσείων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τυπογραφίας, Εκμαγείων, Ιατρικής και Λαογραφίας). Και εξηγώ την έννοια των antennas: Πρόκειται για μια σύγχρονη πρακτική σύμφωνα με την οποία, καταξιωμένα μουσεία και ιδρύματα δημιουργούν  μικρά, αντιπροσωπευτικα κύτταρα εκτός των κεντρικών τους εγκαταστάσεων.
 • Επίσης προτείνεται και η οργάνωση χώρου εκθέσεων για τη δημιουργική κοινότητα του Πανεπιστημίου, όπως η σχολή Καλών Τεχνών και η Αρχιτεκτονική.

Συμμετοχή επιμελητηρίων και αντίστοιχων επιστημονικών φορέων

 • Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να στεγαστεί ένα διαδραστικό μουσείο μικρής κλίμακας με θεματολογία τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της περιοχής και την άυλη κληρονομιά. Μέσω multimedia εγκαταστάσεων και έξυπνων εργαλείων προγραμματισμού, ο χώρος αυτός, θα είχε τη δυναμική να προσελκύσει εκπαιδευτικά προγράμματα, σχολικούς περιπάτους, καθώς και εργαστήρια διεθνών συνεργασιών.

Συμμετοχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Μουσείων – ΥΠΠΟΑ

 • Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των “Αntennasκαταξιωμένων μουσείων όπως προαναφέρθηκε. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία ενσωμάτωσης υψηλού και αναγνωρίσιμου πολιτιστικού προϊόντος στις νέες χρήσεις.
 • Η παρουσία των μουσείων μπορεί να συνοδεύεται και από πωλητήριο μουσείων, καθώς η λειτουργία πωλητηρίου συνυφασμένου με τα εκθέματα των συστεγαζόμενων μουσείων, αποτελεί έναν πόρο, αλλά και ένα δείγμα συμπόρευσης με τη διεθνή πρακτική.

Διασυλλογική Συμμετοχή από φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους και επαγγελματικές ομάδες

 • Προτείνουμε εκθετήρια για φορείς της περιοχής ή για περιοδικές εκθέσεις, καθώς βαρύνουσα σημασία στην πρότασή μας έχει η οικειοποίηση του νέου χώρου από διαφορετικές ομάδες του Δήμου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνήσουμε τη δυνατότητα δικτύωσης με άλλες δράσεις που υλοποιούνται με τη συμμετοχή του Δήμου και και εμπλέκουν κοινωνικές και επαγγελματικές συλλογικότητες, και αναδεικνύουν το χαρακτήρα της πόλης, όπως π χ το open mall . Για τον λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητη τη δυνατότητα για ευελιξία, κινητικότητα και εφήμερες δράσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε πολυποίκιλο κοινό να αξιοποιήσει και να “αγκαλιάσει” βιωματικά το κτίριο. Δίνεται έτσι έμφαση στη συμμετοχικότητα των δημοτών και καλλιεργείται το ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου.
 • Χώροι εργαστηρίων – σεμιναρίων – εκθέσεων – πολλαπλών χρήσεων 

Τα χαρακτηριστικά του κτιρίου, λόγω του εμβαδού του και του κανάβου του φέροντος οργανισμού, μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για έναν ευέλικτο σχεδιασμό, που θα ενσωματώνει χώρους χρήσης για εκδηλώσεις ή εκπαιδευτικές δράσεις, χώρους που θα μπορούν δηλαδή να λειτουργήσουν ως μονάδες, ή ενοποιημένοι να φιλοξενήσουν μεγαλύτερες δράσεις, στη λογική των συνεδριακών χώρων

3. Διαχειριστικές στρατηγικές κατευθύνσεις

Η πρότασή μας για τον προγραμματισμό και τις στρατηγικές επιλογές διαχείρισης αυτού του project έχει ως εξής:

 • Να προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη νέα μορφή του κτιρίου, βασισμένος στις προδιαγραφές του νέου κτιριολογικού προγράμματος και στις απαιτήσεις ως προς τον σεβασμό – διατήρηση του κτιρίου.
 • Να απαιτηθεί η εφαρμογή βιοκλιματικού σχεδιασμού και χρήση σε μεγάλο βαθμό ΑΠΕ, ώστε το ίδιο το κτίριο να αποτελεί ζωντανό παράδειγμα καινοτομίας και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Ο σχεδιασμός με σεβασμό στα ΑΜΕΑ, εκτός της υποχρεωτικότητάς του από τη νομοθεσία, θα έπρεπε να εφαρμοστεί υποδειγματικά σε μια τέτοιας κλίμακας και συμβολισμού παρέμβαση, ως έμπνευση συμπερίληψης αλλά και ως καινοτομίας στην υλοποίηση.
 • Προτείνουμε επίσης να συσταθεί οργανισμός με την επωνυμία ΚΑΒ δηλαδή Κέντρο Αρχιτεκτονικής Βαλκανίων, στα πρότυπα του ΚΑΜ, κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά: με συμμετοχή από Δήμο Ιωαννιτών, την αρχιτεκτονική σχολή, τον ΣΑΔΑΣ και άλλους.
 • Τέλος, η άποψή μας είναι ότι αξίζει να διερευνηθεί η διάθεση συγχρηματοδότησης του project από μεγάλους πολιτιστικούς οργανισμούς όπως Κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, το μουσείο Γουλανδρή, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών κλπ, καθώς η παρέμβαση διαθέτει ισχυρό πολιτιστικό πρόσημο.

Για το Πάρκο Πυρσινέλλα

Σε ότι αφορά το Πάρκο Πυρσινέλλα ο κ. Μπέγκας, αφού τόνισε ότι βασική αρχή της παράταξής του είναι πως τα μεγάλα και εμβληματικά έργα πρέπει να υλοποιούνται με αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και ύστερα από διαβούλευση με την κοινωνία, υπενθύμισε ότι η κυριότητα του Πάρκου Πυρσινέλλα επέστρεψε στο δήμο Ιωαννιτών το 2017 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και δικής του δημαρχίας, ύστερα μάλιστα από σημαντικές πολιτικές «μάχες».

Ως γνωστόν, η ολοκλήρωση των διαδικασιών με το δασαρχείο για το ξεκαθάρισμα των δασικών ή μη εκτάσεων του Πάρκου ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Ακολούθως  η σημερινή δημοτική εκπόνησε μια διαχειριστική μελέτη και διεξήγε μια διαβούλευση στη διάρκεια της οποίας, μετά τις προτάσεις της «Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα» και διάφορων συλλογικοτητών και πολιτών, αποφεύγεται η γηπεδοποίηση του Πάρκου, που ήταν και η αρχική πρόταση της δημοτικής αρχής.

Από εκεί και μετά όμως η διοίκηση του δήμου επιλέγει να κινηθεί στο σκοτάδι.

«Εκτός από τρεις σημειακές φωτορεαλιστικές απεικονίσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά την έγκριση της μελέτης από Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο ουδείς γνωρίζει την πλήρη μελέτη για το Πάρκο. Και κάπως έτσι φτάσαμε στην χθεσινή οικονομική επιτροπή με μια εισήγηση λίγων γραμμών για την έγκριση τριών μελετών και την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης», σημείωσε ο κ. Μπέγκας για να προσθέσει:

«Στη λογική ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε εμπόδιο για την εξέλιξη του τόπου υπερψηφίσαμε την εισήγηση, τονίζοντας όμως ότι οι σύγχρονοι δήμοι δεν μπορούν να πάνε μπροστά χωρίς την επαφή και τη διαβούλευση με την κοινωνία. Για το λόγο αυτό απαιτούμε την παρουσίαση της μελέτης από τη δημοτική αρχή στο δημοτικό συμβούλιο για μια έστω και των εκ υστέρων αξιολόγηση και πιθανή βελτίωσή της».

Από την μεριά του ο Γιάννης Λιόντος σχολίασε την προχειρότητα της δημοτικής αρχής τονίζοντας ότι στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για μια παρέμβαση 8 και πλέον εκ. ευρώ παρουσίασε μια τεχνική έκθεση μόλις 3 σελίδων.

Για το παλιό πανεπιστήμιο

Αναφορικά με το παλιό πανεπιστήμιο, ο επικεφαλής της παράταξης κινήθηκε σε πολιτικό επίπεδο, ενώ η κ. Σιόντη ανέλυσε την πρόταση της «Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα» για την αξιοποίησή του.

«Η παράταξή μας δικαιώνεται από την επιλογή της να προτείνει το κτίριο του ΚΕΠΑΒΙ ως λύση για τη στέγαση του Δημαρχείου. Αυτό καταδεικνύεται και από την εισήγηση που κατέθεσε η δημοτική αρχή στη σύσκεψη που συγκάλεσε. Είχε εκπονηθεί μια σοβαρή προμελέτη που απαντούσε στα ζητήματα της χωροθοτέσης των υπηρεσιών του δήμου, τη συστέγαση με τους επιχειρηματίες του ΚΕΠΑΒΙ, το κυκλοφοριακό και τη στάθμευση. Η σημερινή δημοτική αρχή όμως δεν εξέλιξε τη συζήτηση με τους μετόχους του ΚΕΠΑΒΙ, αντίθετα έκανε ότι μπορούσε για να την τορπιλίσει. Ο διάλογος στη συνάντηση των επικεφαλής των παρατάξεων πριν λίγες μέρες αποδείχτηκε προσχηματικός από μεριάς της δημοτικής αρχής. Η σύσκεψη έγινε μόνο και μόνο για να μας ανακοινωθεί ότι το κτίριο στη Δομπόλη θα μελετηθεί για τη στέγαση νέου Δημαρχείου», τόνισε ο κ. Μπέγκας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο αποκλεισμός των υπόλοιπων πιθανών χωρών για τη δημιουργία ενός νέου δημαρχείου έγινε με έωλα επιχειρήματα και με το εκβιαστικό δίλημμα «θέλετε δημαρχείο εδώ και τώρα;».

Ο κ. Μπέγκας δήλωσε υπέρ του διαλόγου, κάλεσε τη δημοτική αρχή να παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση – μελέτη και να ενημερώσει τους πολίτες για το κόστος του σχεδιασμού που έχει.

Γνωρίζοντας όμως ότι σε κανένα από τα παραπάνω, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν για το συγκεκριμένο θέμα,  η δημοτική αρχή δεν πρόκειται να απαντήσει, ο επικεφαλής της παράταξης ζήτησε την άμεση επανεκκίνηση της συζήτησης με τους μετόχους του ΚΕΠΑΒΙ, ξεκινώντας με τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία θα ενισχύσει τη θέση του δήμου στη διαπραγμάτευση μαζί τους.

Κλείνοντας ο κ. Μπέγκας σημείωσε τα εξής:

«Καταθέτουμε την πρότασή μας για την αξιοποίηση του κτιρίου της οδού Δομπόλη, ανοίγοντας το διάλογο με την κοινωνία, πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας. Δεν διεκδικούμε την παντογνωσία. Διεκδικούμε, και πιστεύω ότι έχουμε αναγνωριστεί ως η πλέον υπεύθυνη δημοτική παράταξη απέναντι στους πολίτες».

Ο Γιάννης Λιόντος πρόσθεσε ότι η δημοτική αρχή έλαβε στο πόδι μια απόφαση που θα καθορίσει την πόλη για τα επόμενα 50 χρόνια στηριζόμενη στην άποψη 3-4 ανθρώπων χωρίς να έχουν λυθεί, ούτε καν συζητηθεί, τα προβλήματα και οι επιπτώσεις μιας τέτοιας απόφασης.

«Στον βωμό της βιασύνης και του ‘’σφιχτού’’ χρονοδιαγράμματος η δημοτική αρχή είναι παγιδευμένη στο ότι πήρε ένα κτίριο και στην ανάγκη να το αξιοποιήσει για να μην της μείνει στα χέρια, οδηγείται σε λάθος επιλογές τις οποίες θα πληρώσουν οι επόμενες γενιές», κατέληξε.

Την αναλυτική παρουσίαση της πρότασης (επισυνάπτεται)  έκανε η Έλενα Σιόντη.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.